Over de gezondheidsgids

De Gezondheidsgids is een instrument dat de huisarts helpt bij het opmaken van een persoonlijk preventieplan voor de patiënt.

De derde editie van de Gezondheidsgids bestaat uit vier delen:

Handleiding voor de huisarts

Hoe gaat u te werk?

Deze vierde herziene editie van de Gezondheidsgids bestaat uit vier delen: een vragenlijst voor de patiënt, een aparte verwerkingsmodule voor de huisarts, een handleiding en een afsprakenkaartje:

  • De patiënt vult eerst de vragenlijst ( Gezondheidsgids 2019 - vragenlijst) in, thuis, in de wachtzaal of samen met de huisarts.
  • Aan de hand van de verwerkingsmodule ( Gezondheidsgids 2019 - verwerkingsmodule) en de handleiding ( Gezondheidsgids 2019) stelt de huisarts vervolgens een persoonlijk preventieplan voor de patiënt op, waarin ze samen de prioriteiten bepalen.
  • Dankzij de corresponderende kleurcodes en de nummering van de vragenlijst, de verwerkingsmodule en de thema’s in de handleiding krijgt de huisarts snel een overzicht van de richtlijnen voor preventief beleid bij deze patiënt.
  • De aard en datum van de geplande preventieve activiteiten noteert de huisarts vervolgens in het medisch dossier en op het afsprakenkaartje ( Preventiekaartje).
  • Deze handelingen kunnen best over verschillende consultaties gespreid worden.
  • Het is niet nodig om bij iedere patiënt elk jaar alle vragen terug te behandelen. Hiervoor wordt een herhalingstraject voorgesteld.

De handleiding van de Gezondheidsgids geeft de essentie van de preventierichtlijnen van Domus Medica weer. In de meeste hoofdstukken vindt u een verwijzing naar de volledige richtlijn en het bijbehorende webdossier met aanvullend praktijkmateriaal zoals patiëntenfolders, instrumenten voor zelfhulp, digitale verwijsgidsen voor tabakologen, alcohol- en middelenmisbruik en voedingsadvies. Voor een aantal onderwerpen verwijzen we door naar de webstek van andere organisaties.

Auteurs

Dr. Liesbeth Aerts, dr. Rik Baeten, dr. Frans Govaerts, dr. Els Bartholomeeusen, dr. Sanne Boonen, dr. Krista De Bont, dr. Lenie Jacobs, dr. Anke Smets, dr. Stefan Teughels, dr. Veerle Van der Stighelen, dr. Joke Van Herck, dr. Jos Van Hoof, dr. Nathalie Van de Vyver, dr. Patrick Wyffels.

Totstandkoming

De Gezondheidsgids is gebaseerd op de Preventiekaart, die werd ontwikkeld in 1978 door dr. Patrick Wyffels en verspreid door de toenmalige Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen (WVVH). In 2008 startte een werkgroep met de herwerking van de Preventiekaart tot de Gezondheidsgids op basis van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen: dr. Lenie Jacob en dr. Anke Smets, dr. Frans Govaerts en dr. Gabie Thijs voor Domus Medica en dr. Stefan Teughels en dr. Rik Baeten namens de settingsgroep artsen van de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven. De preventierichtlijnen voor goede medische praktijkvoering van Domus Medica vormen de wetenschappelijke basis van de Gezondheidsgids. De werkgroep Gezondheidsgids volgt steeds de ontwikkelingen op rond de preventierichtlijnen en houdt zo de inhoud van de Gezondheidsgids actueel.

© 2019 Domus Medica vzw. Alle rechten voorbehouden.