Peilen naar het gebruik van alcohol

 • Ongeveer 10% van de actieve bevolking vertoont problematisch alcoholgebruik.

  Bij elke patiënt die alcohol drinkt, stelt de huisarts de eerste drie vragen van de AUDIT-vragenlijst (klik hier).

  Afhankelijk van de berekende score worden de zeven daaropvolgende vragen gesteld.

  Kort advies

  • Deel de AUDIT-score mee en geef aan: ‘aanvaardbaar’, ‘problematisch’ of ‘afhankelijk’.
  • Bespreek op een empathische en niet-veroordelende manier de persoonlijke risico’s en de nood aan verandering. Risico’s kunnen zich situeren op lichamelijk, psychiatrisch, psychisch, mentaal of maatschappelijk vlak.
  • Geef aan wat aanvaardbare hoeveelheden zijn.
   • Mannen: ≤21 standaardglazen per week en nooit meer dan 5 glazen per keer.
   • Vrouwen: ≤14 standaardglazen per week en nooit meer dan 3 glazen per keer.
   • Voor mannen én vrouwen minimum 2 alcoholvrije dagen per week.
   • Voor ouderen gelden dezelfde hoeveelheden als voor vrouwen.
  • Geef een folder mee ter ondersteuning van het mondeling kort advies.

  FOLLOW-UP na kort advies

  • Bij relatief beperkt problematisch alcoholgebruik (AUDIT-score ≤15): herhaal het kort advies bij nieuwe signalen.
  • Bij ernstiger problematisch alcoholgebruik (AUDIT-score 16-19): plan zelf een vervolggesprek binnen de zes maanden. Herhaal in dit vervolggesprek het kort advies of maak gebruik van het ABC-model voor begeleiding van alcoholmisbruik.

  VERWIJZING naar gespecialiseerde hulpverlening

  • AUDIT-score van ≥20 of bij vermoeden van alcoholafhankelijkheid.
  • Bij psychiatrische comorbiditeit, ernstige lichamelijke comorbiditeit, keuze voor verwijzing door patiënt en/of huisarts, (herhaald) falen kort advies en bij indicatie voor een korte interventie.

 • tabel-alcohol

 • schema-alcohol

 • Richtlijn

  Hulpmiddel

  • www.me-assist.com
   In de me-ASSIST (screenen naar risico voor problematisch gebruik alcohol, tabak, legale en illegale drugs) is de automatische verwerking van de AUDIT geïntegreerd.

 • Vraag

  • (vraag 7): Gebruikt u alcoholische dranken? (bier, wijn, sterke drank)

  Verwerking

  • Indien vraag 7 positief: AUDIT-vragenlijst vraag 1 tot 3.
  • Indien: man ≥5 punten, vrouw of man ≥65 jaar ≥4 punten: mogelijk problematische alcoholgebruik. Stel volledige AUDIT-vragenlijst