Prostaatkankerscreening

 • Domus Medica raadt systematische én opportunistische screening (op vraag van de patiënt) naar prostaatkanker af.

  Bij mannen tussen 55 en 69 jaar

  HOEWEL

  • door screening 20% mannen minder sterven aan prostaatkanker,
  • het aantal uitgezaaide prostaatkanker daalt.

  MAAR

  • om 1 sterfte aan prostaatkanker te voorkomen, moeten meer dan 500 mannen meermaals getest worden over een periode van 15 jaar
  • de totale sterfte daalt niet, u sterft dus mogelijk aan iets anders of aan de gevolgen van de behandeling
  • prostaatkankerscreening kan ernstige complicaties tot gevolg hebben.

  Bij mannen ouder dan 70 jaar zijn de nadelen groter dan de voordelen.

  Bij mannen met een verminderde levensverwachting (<10 jaar) zijn de nadelen groter dan de voordelen.

  Bij mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker (familiaal belast, zwarte huidskleur) is er geen bewijs voor het nut van PSA-screening. Een hogere incidentie van kanker zal leiden tot meer diagnoses en behandelingen, mogelijk zonder een grotere absolute reductie in sterfte. Screening valt te overwegen bij een sterk verhoogd risico (vijf keer hoger dan gemiddeld).

  Elke man die  voor prostaatkanker gescreend wordt heeft het recht om voorafgaandelijke goed geïnformeerd te zijn  over de  mogelijke voor- en nadelen. Samen met VLK en KCE werd een beslishulp gemaakt om de patiënt te helpen bij deze beslissing.

 • Illustratie overgenomen uit de brochure ‘Informatie over de opsporing van prostaatkanker met PSA op basis van de Belgische gegevens. Informatie voor de arts.’, Ontwikkeld door het KCE, in samenwerking met Domus Medica, SSMG, Stichting tegen Kanker en Vlaamse Liga tegen Kanker.
  Illustratie gebaseerd op het KCE-rapport ‘A decision aid for an informed choice when patient asks for PSA screening’. Ontwerp Anke Nobel.

 • Illustratie gebaseerd op het KCE-rapport ‘A decision aid for an informed choice when patient asks for PSA screening’. Ontwerp Anke Nobel.