Vaccinaties tegen tetanus/ difterie/ kinkhoest, influenza en pneumokokken

 • Vaccinaties tegen tetanus/ difterie/ kinkhoest

  Vaccinatie

  De vaccinatie tegen tetanus/difterie wordt om de tien jaar herhaald. Om jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest in het kader van de cocoonstrategie wordt vaccinatie tegen tetanus en difterie nu aanbevolen met een gecombineerd vaccin waarin ook de pertussiscomponent is opgenomen (dTpa).

  Inhaalvaccinatie

  • meer dan tien jaar maar minder dan twintig jaar geleden: 1 dosis dTpa
  • meer dan twintig jaar geleden en:
   • basisvaccinatieschema in orde: 2 dosissen dTpa (0-6 maanden),
   • basisvaccinatieschema onvolledig of ongekend: 3 dosissen dTpa (0, 1 en 12 maanden).

  Voor al deze schema’s is het aanbevolen om gebruik te maken van het gecombineerd dTpa vaccin.

  Door hervaccinatie tegen kinkhoest wordt de immuniteit van de volwassene die in contact komt met de jonge, nog onvolledig gevaccineerde zuigeling verhoogd. Hierdoor wordt het risico van overdracht van kinkhoest naar deze zeer kwetsbare groep verminderd (cocoonstrategie).

  Toediening

  Boostrix (dTpa) wordt gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap. Bestellen kan via www.vaccinnet.be.

  Registratie

  Registreer de toegediende dosissen steeds in het elektronisch medisch dossier (EMD) en Vaccinnet.

  Vaccinatie tegen influenza

  Griepvaccinatie met het standaard geïnactiveerd vaccin blijft de aanbevolen strategie om het aantal complicaties en de ernst van een influenza-infectie te verminderen. Bij aanwezigheid van een of meerdere indicaties voor het vaccin wordt jaarlijkse vaccinatie opgenomen in het preventieplan van de patiënt. De vaccinatie zelf gebeurt het best tussen half oktober en half november.

  Vóór de toediening van het vaccin informeert de huisarts naar overgevoeligheid voor kippeneiwit of een ernstige allergische reactie op de vorige dosis.

  Beleid volgens de richtlijn Preventie van influenza in de huisartsenpraktijk

  • Vaccineer zwangere vrouwen zonder contra-indicaties
  • Vaccineer iedereen ouder dan 6 maanden met één of meer van volgende aandoeningen:
   • diabetes mellitus
   • longziekten
   • chronische nierinsufficiëntie
  • Overweeg vaccinatie bij mensen met leverziekten, immuniteitsstoornissen en hartziekten (behalve hypertensie)
  • Overweeg vaccinatie bij gezonde 65+ die thuis wonen
  • Vaccineer mensen ouder dan 65 jaar die opgenomen zijn in instellingen

  Vaccinatie tegen pneumokokken

  Vaccinatie

  Sinds 2013 zijn er twee vaccins geregistreerd voor het gebruik bij volwassenen: het 23-valent polysaccharide en het 13-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin.

  Het 23-valent polysaccharide (PPV-Pneumo 23®) pneumokokkenvaccin heeft een effectiviteit van 50% tegen invasieve pneumokokkeninfecties bij gezonde volwassenen en ouderen. Er is geen bewijs van effect bij kwetsbare ouderen en risicogroepen. Er werd geen bescherming tegen pneumonie zonder bacteriemie aangetoond.

  Het 13-valent geconjugeerd (PCV- Prevenar 13®) pneumokokkenvaccin is geregistreerd tegen invasieve pneumokokkeninfecties voor toediening vanaf 50 jaar. Er zijn nog geen studies gepubliceerd die de klinische effectiviteit op pneumokokkeninfecties aantoont.

  Doelgroepen

  Groep 1 – Patiënten met een verhoogd risico

  Vaccinatie met een combinatie van beide vaccins is sterk aanbevolen bij patiënten met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie, hoewel bewijs van klinische effectiviteit nog niet geleverd is:

  • patiënten met anatomische en/of functionele asplenie, sikkelcelziekte of een hemoglobinopathie;
  • patiënten met een lek van cerebrospinaal vocht of een cochleair implantaat;
  • patiënten met een stoornis van de immuniteit o.a. hiv, hematologische maligniteiten, immunosuppressieve medicatie.

  Vaccinatieschema

  • Primovaccinatie: PCV13 gevolgd door PPV23 na 8 weken.
  • Revaccinatie: PPV23 om de 5 jaar.

  Groep 2 – Immunocompetente patiënten

  Bespreek de mogelijkheid tot vaccinatie bij immunocompetente patiënten:

  • vanaf 50 jaar met comorbiditeit die het risico op invasieve pneumokokkeninfecties verhoogt:
   • chronisch hartlijden
   • chronisch longlijden of rokers
   • chronisch leverlijden of ethylabusus
   • chronisch nierlijden
  • patiënten vanaf 65 jaar die nog in goede gezondheid zijn.

  Vaccinatieschema

  • Primovaccinatie: 1 dosis PPV23
  • Revaccinatie: eenmalige revaccinatie met PPV23 na 5 jaar.

  De Hoge Gezondheidsraad stelt twee schema’s voor bij immunocompetente patiënten zonder een duidelijke keuze te maken. De werkgroep Gezondheidsgids beveelt de huisartsen aan om het voorgestelde schema met PPV23 toe te passen. Belangrijke overwegingen in deze beslissing zijn:

  • de klinische effectiviteit van de gecombineerde schema’s met de twee vaccins bij gezonde personen en risicogroepen is nog niet geleverd;
  • de hogere kostprijs van het gecombineerde schema;
  • de moeilijkere uitvoerbaarheid.

 • Richtlijnen

  Andere

  Adviezen Hoge Gezondheidsraad

   

 • Vragen

  • (vraag 6): Rookt u?
  • (vraag 14): Is uw vaccinatie tegen tetanus meer dan tien jaar geleden?
  • (vraag 15): Bent u longpatiënt?
  • (vraag 16): Bent u hartpatiënt?
  • (vraag 17): Bent u leverpatiënt?
  • (vraag 18): Bent u nierpatiënt?

  Verwerking

  Tetanus, difterie, kinkhoest

  vraag 13:

  • 10-20 jaar: geleden dTpa/10 jaar
  • >20 jaar: geleden en volledig schema dTpa 0-6 maanden
  • >20 jaar: geleden en onvolledig schema dTpa 0-1-12 maanden
  • Onbekend: dTpa 0-1-12 maanden

  Griep

  vraag 15,16,17,18:

  • ≥65 jaar of long- of hart- of lever- of nierlijden of diabetes en andere metabole aandoeningen: Griepvaccinatie 1 x jaar

  Pneumokokken

  vraag 6,15,16,17,18:

  • ≥65 jaar:  PPV: 1 x herhalen na 5 jaar
  • ≥50 jaar en hart- of longlijden, leverlijden, ethylisme, nierlijden, roken: PPV: 1 x herhalen na 5 jaar
  • Asplenie, immuungecompromitteerde, lek CSV, cochleair implantaat: PCV en PPV (0-2 maanden), Revaccinatie: PPV om de 5 jaar