Valpreventie

 • Ouderen met een valincident in het afgelopen jaar hebben een verhoogd risico op een volgend valincident. Daarom is het aangewezen om de valgeschiedenis van de oudere regelmatig te bevragen, bijvoorbeeld tijdens een consultatie of bij wijziging van de gezondheidstoestand.

  Onderwerp de oudere aan een multifactoriële evaluatie in volgende gevallen:

  • bij aanmelding vanwege een valincident of valletsel,
  • of bij twee of meerdere valincidenten in het afgelopen jaar,
  • of in geval van gang- en/of evenwichtsproblemen.

  Multifactoriële risico-evaluatie

  Neem volgende risicofactoren op in de multifactoriële evaluatie bij thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico:

  • stoornissen in evenwicht, spierkracht, gang en/of mobiliteit
  • cognitieve stoornis
  • verminderd zicht
  • orthostatische hypotensie
  • valangst
  • risicogedrag
  • pijn
  • urine-incontinentie
  • laag vitamine D-gehalte
  • medicatie
  • onveilige omgeving
  • onaangepast schoeisel

  De vastgestelde risicofactoren vormen de basis voor mogelijke interventies.

  Deze evaluatie kan eventueel ook multidisciplinair gebeuren, op basis van lokale of regionale afspraken.

  Opvolging

  Start bij thuiswonende ouderen met een verhoogd valrisico een multifactoriële interventie op maat, rekening houdend met de geïdentificeerde valrisicofactoren.

  Bepaal in samenspraak met de oudere en/of zijn mantel-zorger de prioriteiten met betrekking tot voorgestelde interventies, rekening houdend met diens voorkeuren, de haalbaarheid en belemmerende en bevorderende factoren.

  Bied de oudere en/of mantelzorger informatie over valpreventie aan in een begrijpbare taal en aangepast aan zijn cognitieve functioneren.

  Voorzie altijd een follow-up, waarvan de intensiteit is afgestemd op de noden en behoeften van de oudere.

  De multifactoriële aanpak van valproblematiek bij thuiswonende ouderen wordt het best opgenomen door een multidisciplinair thuiszorgteam. Hierbij worden duidelijke afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering en opvolging van de evaluatie en het interventieplan.

  Eén lid van het multidisciplinaire thuiszorgteam neemt het best de coördinatie van de zorg op zich.

  Verwijs bij complexe valproblematiek door naar een gespecialiseerd valpreventiecentrum voor een uitgebreide evaluatie en multidisciplinair advies.

 • Richtlijn: www.domusmedica.be/richtlijn-valpreventie

 • Vragen

  ‘Bent u het afgelopen jaar meer dan één keer gevallen?’

  Verwerking

  >1 keer gevallen — Multifactoriële risico-evaluatie — Beleid volgens risico-inschatting